8 truyền thống ẩm thực Trung Quốc

Ở một quốc gia mà cách truyền thống để chào đón một người nào đó dịch là “bạn đã ăn chưa?” (ni chile ma). Trung Quốc có di sản ẩm thực Trung Quốc lâu đời nhất trên thế giới. Lịch sử ẩm thực của họ bắt đầu từ khoảng 1000 năm với phong cách nấu […]