Tháng 12 tháng của những lễ hội ở Nhật Bản

Tháng 12 tháng của mùa giáng sinh ở khắp nơi trên Thế Giới để chào đón chúa ra đời . Ngoài ra còn có rất nhiều lễ hội khác cũng diễn ra trong khoảng thời gian này để tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới . Thời điểm này rơi vào cuối năm […]