Cách sống sót khi máy bay rơi

Thực tế, bạn chỉ có 90 giây để tự cứu mình khi gặp tại nạn khi đi máy bay. Vậy bạn sẽ làm gì trong 90 giây đó để sống sót, sau đây là 9 cách giúp bạn. Giữ bình tĩnh, tuân thủ các quy định an toàn, tránh ngạt khói, nguyên tắc 90s, … là […]