Kinh nghiệm lần đầu đến du lịch Manila

Có thể rất khó để biết có thể làm gì khi đến du lịch Manila; phải đối mặt với tình trạng khó khăn của đô thị và sự tắc nghẽn trong nhiều giờ, quá nhiều người đến chỉ để nhảy trên máy bay tới Boracay hay nơi khác. Đó là sự mất mát của họ, […]