Những thông tin cơ bản khi lần đầu du lịch Melbourne

Thông tin cơ bản về Melbourne Một quy tắc đường phố Melbourne làm lúng túng cho du khách là sự thay đổi của đền tín hiệu, liên quan đến việc quẹo sang trái và phía trước giao lộ để chờ ánh sáng thay đổi thành màu xanh lá cây, để rẽ phải qua đường xe […]