Có thể bạn chưa biết về cửa thoát hiểm trên máy bay

Khi máy bay đang bay, cửa thoát hiểm sẽ không thể mở được. Tuy nhiên, nếu bạn có năng lực siêu nhiên tương đương với 3 – 4 tấn, bạn có thể mở cửa thành công.     Cửa thoát hiểm là loại được thiết kế khóa lại dựa trên sự chênh lệch về áp […]