Từ điển 19 món ăn đặc biệt ở Vienna, Áo

Nó còn hơn cả Opera, Mozart, Empress Sisi, và Edelweiss. Vienna, Áo là một thủ đô của thế giới ăn uống, một thực tế là hầu như bạn không đủ thời gian để khám phá tất cả. Chúng tôi gần như xếp hạng Vienna trên Paris về những cuộc phiêu lưu ẩm thực tuyệt vời, […]