Đến Thành Đô Trung Quốc nên tham quan những đâu?

Là một thành phố lớn tại tây nam Trung Quốc, Thành Đô là một trung tâm văn hóa, kinh tế, công nghiệp lâu đời của Trung Quốc, với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, văn hóa đa dạng bản sắc với hơn 4000 năm, đến Thành Đô bạn nên đi vào mùa thu hoặc mùa […]